News — översikt RSSKort historisk översikt över 3D-skrivare

Här är en kort historisk översikt över 3D-skrivare: 3D-skrivare, också kända som additiv tillverkning, är en teknik där ett objekt skapas genom att lägga till material i lager. Tekniken har sina rötter i stereolitografi, en teknik som uppfanns på 1980-talet av Charles Hull. Hull skapade den första 3D-skrivaren, en maskin som kunde skriva ut 3D-modeller genom att härda lager av fotokänslig vätska med hjälp av UV-ljus. Under de kommande åren fortsatte utvecklingen av 3D-skrivartekniken, och fler företag började experimentera med tekniken. Ett exempel är Fused Deposition Modeling (FDM), som utvecklades av Scott Crump på Stratasys. FDM använde sig av termoplastiska material som smälts och skrivs ut i lager för att skapa en 3D-modell. På 1990-talet började 3D-skrivare användas i industriella...

Continue reading